Tworzenie biznes planów pod inwestycje na rynku nieruchomości

Strona główna » Doradztwo Finansowe » Usługi dla rynku nieruchomości komercyjnych » Tworzenie biznes planów pod inwestycje na rynku nieruchomości

Jednym z koniecznych elementów inwestycji finansowanej kredytem inwestycyjnym w ramach metody Project Finance tj. w oparciu o przyszłe dochody generowane z posiadanego majątku, jest profesjonalnie przygotowany biznesplan przedsięwzięcia. To w nim zawiera się charakterystyka Inwestora, nieruchomości, rynku lokalnego, analiz i planowanych procesów operacyjnych, potencjał dochodowy, wskaźniki rentowności i wszelkie inne dane niezbędne zarówno w celu określenia potencjalnych zalet, wad i ryzyka oraz zdolności kredytowej przez bank, jak również konieczne informacje zarządcze dla Inwestora.

 

Co oferujemy?

ERATIA od lat przygotowuje biznesplany dla swoich klientów inwestujących w nieruchomości komercyjne lub mieszkalne przeznaczone pod wynajem. W ramach dodatkowej usługi związanej, lub niezwiązanej z pozyskaniem kredytu, oferujemy przygotowanie kompletnego biznesplanu dla przedsięwzięć inwestycyjnych na rynku nieruchomości. Znamy specyfikę oceny wskaźników przez banki, wiemy jakie elementy są w biznesplanie najistotniejsze, potrafimy sporządzić go tak, by został zaakceptowany bez zastrzeżeń. Biznes plan zawiera część opisową składającą się z 40-50 stron zawierającą streszczenie, charakterystykę Inwestora, nabywanej nieruchomości, rynku lokalnego, wszelkich niezbędnych analiz i założeń przychodów i kosztów oraz część tabelaryczną zawierającą prognozę RZiS, bilansu, rachunku przepływu (CF), wskaźników (przede wszystkim NPV i IRR), harmonogramy spłat oraz analizę wrażliwości.

Nasze opracowania charakteryzują się profesjonalnym wykonaniem każdego elementu i działu, elegancką szatą graficzną, przejrzystością danych i szczegółowo opisanymi założeniami. Doskonale rozumiemy rynek nieruchomości komercyjnych, w którym się specjalizujemy.

Elementem poprzedzającym wykonanie biznes planu jest podpisanie umowy o wykonanie usługi pomiędzy stronami. Biznes plan sporządzany jest w terminie ustalonym z klientem, jednakże okres ten nie trwa dłużej niż 2-3 tygodnie. Na życzenie klienta wprowadzamy bezpłatnie korekty do biznes planu, oczywiście w ramach wcześniej ustalonego projektu.

 

Koszt sporządzenia biznesplanu jest ustalany indywidualnie w zależności od rodzaju nieruchomości oraz struktury przychodów i kosztów.  W przypadku uprzedniego sporządzenia przez nas analizy finansowej nieruchomości, jej koszt zostanie zaliczony w poczet wynagrodzenia za przygotowanie biznesplanu.

 

Przykładowy biznesplan

Ważne! Nsza strona wykorzystuje pliki cookies zgodnie z Polityką prywatności.

Akceptuję, zamknij komunikat »