Kredyt pod kontrakt


Kredyt przeznaczony jest dla firm, które wygrały przetarg na wykonanie usługi lub dostarczenie towaru dla jednostki samorządu terytorialnego lub jednostki skarbu państwa, tj. gminy, powiatu, szpitala, uniwersytetu, biblioteki, GDDKiA, Wojewódzkiej SDiK, zarządu inwestycji miejskich, domu pomocy społecznej, agencji rozwoju i wszystkich innych.

Możliwe jest również udzielenie takiego kredytu firmie, która otrzymała kontrakt na dostarczenie towarów lub usług dla dużych, wiarygodnych z perspektywy banków firm (np. międzynarodowe korporacje w formie spółek giełdowych).

Kredyt udzielany jest do 70% lub 90% wartości netto kontraktu. Okres kredytowania to okres realizacji kontraktu + 1 miesiąc na rozliczenie płatności ze strony zleceniodawcy, nie dłużej niż 36 miesięcy. Spłata kredytu następuje z potrącenia środków płatnych przez zleceniodawcę. Kredytobiorca co miesiąc płaci tylko odsetki od aktualnego zadłużenia.

 

Akceptowane podmioty:

  • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,

  • spółki osobowe,

  • spółki partnerskie, komandytowe,

  • spółki z o.o.

Minimalny okres prowadzenia działalności gospodarczej to 24 miesiące.
Firmy ubiegające się o kredyt powinny mieć już zrealizowane kontrakty w okresie ostatnich lat i powinny przedstawić referencje nt. zrealizowanych kontaktów od JST/JSP lub wiarygodnych spółek.

 

Warunki cenowe:

Oferta cenowa uzależniona jest od kwoty kontraktu oraz okresu kredytowania. Dokładne warunki cenowe poznasz po przesłaniu do nas kontraktu i dokumentów rejestrowych firmy, a następnie po przeprowadzonych konsultacjach i negocjacjach z bankami.

Niemniej dzięki zabezpieczeniu kredytu cesją z kontraktu gwarantowanego przez wiarygodny podmiot, kredyt tego typu jest jednym z najtańszych dostępnych kredytów firmowych.

 

Zabezpieczenie:

  • cesja z umowy kontraktu podpisana przez JST/JSP

  • okres kredytowania 3 - 36 m-cy (na okres kontraktu + 1 m-c na rozliczenie),

  • minimalna kwota kredytu to 50 000 zł,

  • kredyt udzielany w PLN, spłata kapitału następuje zgodnie z harmonogramem płatności ustalonym z JST/JSP (np. jeżeli płatność następuje dopiero po zrealizowaniu usługi to spłata kapitału także następuje dopiero po zakończeniu prac), odsetki płatne są co miesiąc. 

 

Ważne! Nsza strona wykorzystuje pliki cookies zgodnie z Polityką prywatności.

Akceptuję, zamknij komunikat »