Kredyt deweloperski - kredyt dla dewelopera

Strona główna » Doradztwo Finansowe » Kredyty dla firm » Kredyt deweloperski - kredyt dla dewelopera

Kredyt deweloperski przeznaczony jest na sfinansowanie projektów inwestycyjnych związanych z budową nieruchomości mieszkalnych bądź komercyjnych, które będą przedmiotem sprzedaży w całości lub w postaci wyodrębnionych lokali w celu uzyskania przychodu. Jest to kredyt celowy, przeznaczony na sfinansowanie budowy i dedykowany jest tylko tym jednostkom organizacyjnym, które zajmują się działalnością deweloperską. Najczęściej tego typu przedsięwzięcia realizowane są w ramach tzw. Spółki Celowej, choć nie jest to obligatoryjne.

Przedmiotem kredytowania są najczęściej budynki wielorodzinne mieszkaniowe, osiedla budynków wielorodzinnych, apartamentowce, osiedla domów jednorodzinnych, powierzchnie komercyjne tj. usługowe, handlowe, biurowe lub mieszane.

 

Cel kredytu:

 • budowa lub dokończenie budowy nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż

 • zakup i adaptacja lub remont nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż

 • spłata innego kredytu deweloperskiego

   

Co proponujemy:

Przy kredytach deweloperskich pomagamy w konstruowaniu wstępnej i końcowej koncepcji opisującej przyszły projekt deweloperski co pozwala na uzyskanie z banków informacji o możliwościach uzyskania finansowania i wstępnych warunkach cenowych. Posiadamy odpowiednie doświadczenie we współpracy ze spółkami deweloperskimi.

Pomagamy w tworzeniu Spółki Celowej dla projektu, jeśli inwestycja jest realizowana w ramach SPV (doradzamy rodzaj podmiotu prawnego w oparciu o konsultacje z bankami).

Przygotowujemy biznesplany na realizację projektu deweloperskiego, niezależnie od jego wielkości.

Pozyskanie finansowania: przede wszystkim są to produkty przeznaczone na realizację inwestycji oraz zapłatę podatku VAT.

Procedowanie wniosku kredytowego: od zgromadzenia dokumentów po wypłatę kredytu i w dalszej kolejności pomoc w ustanowieniu zabezpieczeń. Prowadzimy całą procedurę szybko i skutecznie. Mamy w tym zakresie wieloletnie, duże doświadczenie.

Wesprzemy komercjalizację obiektu: w ramach biura obrotu nieruchomościami ERATIA Nieruchomości możemy przejąć całkowicie sprzedaż/wynajem powierzchni od Inwestora bądź wesprzeć go na tym etapie jako dodatkowy kanał sprzedaży.

Nawiązujemy również współpracę z deweloperami w zakresie pomocy w uzyskaniu kredytów mieszkaniowych lub inwestycyjnych w zależności od rodzaju powierzchni dla potencjalnych klientów.

 

Kto może starać się o kredyt dla dewelopera?

Kredyt dostępny jest dla wszelkich podmiotów gospodarczych, prowadzących działalność deweloperską, które wcześniej podlegają analizie finansowej, ekonomicznej i prawnej. Preferowana jest Spółka Celowa – jej forma prawna ustalana jest indywidualnie, najczęściej jest to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółka komandytowa.

Dla Spółek Celowych bank za każdym razem sprawdza kto jest Sponsorem Projektu, czyli udziałowcem spółki. Sponsor Projektu także jest obiektem analizy, ponieważ przy założeniu ograniczenia działalności spółki celowej tylko do działalności deweloperskiej zyskiem wygenerowanym przez spółkę jest najbardziej zainteresowany Inwestor (udziałowiec), który wcześniej wniósł wkład własny i poniósł koszty a na końcu będzie chciał uzyskać zwrot kapitału wraz z zyskiem w postaci środków pieniężnych. W związku z tym sprawdza się strukturę majątku Sponsora Projektu, jego wiarygodność, doświadczenie i możliwości poręczenia. Sponsorem Projektu mogą być osoby fizyczne lub osoby prawne.

 

W czym pomaga ERATIA:

 • przeanalizujemy inwestycję pod kątem finansowania przez banki
 • pomożemy w opracowaniu tabel przepływów i innych wymaganych dokumentów finansowych
 • przygotujemy biznesplan przedsięwzięcia z uwzględnieniem istotnych wymagań wybranych banków
 • wynegocjujemy atrakcyjne warunki udzielenia i obsługi kredytu

 

Warunki uzyskania kredytu:

 • lokalizacja - projekt deweloperski powinien być realizowany w bardzo atrakcyjnym miejscu zaakceptowanym przez bank. To lokalizacja często decyduje o sukcesie ekonomicznym i finansowym projektu i na etapie poszukiwań działki warto poświęcić wiele czasu. Należy również wziąć pod uwagę atrakcyjność zaprojektowanych powierzchni,

 • wkład własny - 20% wkładu własnego inwestycji netto, do wkładu własnego zaliczamy wartość działki, koszty budowy, przygotowania i uzbrojenia terenu oraz poniesione wydatki związane z wykonaniem projektu architektonicznego oraz uzyskaniem pozwoleń,

 • możliwość finansowania VAT dodatkowym kredytem obrotowym,

 • doświadczenie - najchętniej banki udzielają kredytów deweloperskich znanym już na rynku deweloperom, którzy zrealizowali w przeszłości podobne projekty. Jednakże nowi na rynku deweloperzy także mają szansę na uzyskanie finansowania pod warunkiem zatrudnienia w spółce osoby z doświadczeniem, która będzie nadzorowała w całości projekt,

 • rachunek powierniczy - stosowane w tym wypadku rachunki zastrzeżone typu escrow pozwalają bankowi na monitorowanie wpływów i wypływów oraz zwiększają bezpieczeństwo zakończenia inwestycji,

 • przedsprzedaż - standardowo przed uruchomieniem kredytu banki wymagają przedsprzedaży na poziomie 20%, ale nie zawsze jest to warunek konieczny,

 • generalny wykonawca - budowa powinna być realizowana przez wybranego generalnego wykonawcę również zaakceptowanego przez bank,

 • nadzór inwestorski - realizacja projektu będzie monitorowana i kontrolowana przez zewnętrzny nadzór inwestorski.

Należy pamiętać, że kredyt deweloperski nie jest typowym kredytem inwestycyjnym. Charakteryzuje się on bardzo krótkim okresem kredytowania, spłata kapitału następuje ze sprzedaży nieruchomości a podczas etapu budowy spłacane są tylko odsetki, które w uzasadnionym przypadku mogą być skapitalizowane.

 

Etapy i terminy:

 • etap budowy - podczas którego realizowana jest inwestycja przez Generalnego Wykonawcę do czasu uzyskania pozwolenia na użytkowanie, etap ten nie powinien trwać dłużej niż 36 miesięcy

 • etap sprzedaży - podczas którego realizowane są założenia wcześniej przyjętej i zaakceptowanej przez bank koncepcji marketingowej, etap ten nie powinien trwać dłużej niż 12 - 36 miesięcy. W ostatnich latach drugi etap był realizowany jednocześnie wraz z pierwszym etapem, a wielokrotnie zdarzało się, iż deweloper rezerwował już lokale zanim uzyskał wymagane pozwolenie na budowę.

 

Ramowe warunki oferty kredytowej:

 • kwota kredytu: minimum 1 000 000 PLN

 • okres kredytowania: standardowo etap budowy finansowany jest maksymalnie do 36 miesięcy, etap sprzedaży mieszkań nie powinien trwać dłużej niż 12 - 36 miesięcy od zakończenia inwestycji.

 • waluta kredytu: PLN

 • warunki cenowe najczęściej ustalane są indywidualnie i zależą od parametrów projektu inwestycyjnego

 • wymagany wkład własny 20% - 30% kosztów inwestycji netto

 • akceptowane nieruchomości: mieszkalne jedno- i wielorodzinne, biurowe, handlowe, usługowe, magazynowe, mieszane z wymienionych

 

Ważne! Nsza strona wykorzystuje pliki cookies zgodnie z Polityką prywatności.

Akceptuję, zamknij komunikat »