Program Mieszkanie dla Młodych

Strona główna » Doradztwo Finansowe » Kredyty mieszkaniowe » Program Mieszkanie dla Młodych

„Mieszkanie dla Młodych”, w skrócie MdM, to rządowy program wsparcia młodych nabywców kupujących swoją pierwszą nieruchomość mieszkalną. Poprzez wsparcie Banku Gospodarstwa Krajowego osoby takie uzyskują środki finansowe przeznaczone na wkład własny w zakup mieszkania lub domu.

Dla kogo wsparcie z programu MdM?

  • osoby nieprzekraczające 35 roku życia,

  • kupujące mieszkanie/dom na rynku pierwotnym (od dewelopera lub spółdzielni mieszkaniowej),

  • nie posiadające do tej pory innej nieruchomości mieszkalnej,

  • dla singli i małżeństw.


 

Co zyskujesz, jakie są ograniczenia?

Dla singli i rodzin bezdzietnych 10 proc. wskaźnika odzwierciedlającego przeciętne koszty budowy mieszkań w danej lokalizacji, dla osób i rodzin wychowujących przynajmniej jedno dziecko - 15 proc. Oznacza to, że w przypadku zakupu przez beneficjenta programu MdM mieszkania w cenie niższej od wartości przeciętnych na danym terenie, realna pomoc państwa może pokrywać większą część ceny niż 10-15 proc. Dopłatą może być objęte maksymalnie 50 m², natomiast samo mieszkanie nie może być większe niż 75 m² w przypadku lokalu mieszkalnego lub 100 m² w przypadku domu jednorodzinnego. W przypadku rodzin posiadających co najmniej troje dzieci limity maksymalnej powierzchni zostały powiększone o dodatkowe 10 m².

 

Co jeszcze oferuje MdM?

Dodatkowe wsparcie - w postaci spłaty części kredytu - przewidziano w rodzinach, które korzystały z programu MdM, w których w ciągu 5 lat od nabycia mieszkania liczba dzieci zwiększy się o trzecie lub kolejne po trzecim dziecko. To wsparcie może być udzielone tylko raz. Spłata części kredytu wyniesie 5 proc. kwoty określonej zgodnie z zasadami obowiązującymi dla dofinansowania wkładu własnego.

 

Jak liczona jest dopłata?

Dopłata jest liczona jako iloczyn powierzchni w m² kupowanego mieszkania lub domu (ale nie więcej niż 50 m²) i wskaźnika, który ogłasza dla danej lokalizacji Bank Gospodarstwa Krajowego. Wskaźnik przeliczeniowy ustalany jest odrębnie dla trzech rodzajów lokalizacji, jako:

  • średnia arytmetyczna dwóch ostatnich wartości wskaźnika ogłaszanego dla miast będących siedzibą wojewody lub sejmiku województwa - w przypadku tych miast,

  • średnia arytmetyczna dwóch ostatnich wartości wskaźnika ogłaszanego dla pozostałych gmin w województwie - w przypadku tych gmin,

  • średnia arytmetyczna dwóch ostatnich wartości wskaźnika ogłaszanego dla miast będących siedzibą wojewody lub sejmiku województwa i dwóch ostatnich wartości wskaźnika ogłaszanego dla pozostałych gmin w województwie, nie więcej jednak niż 120 proc. wartości określonej dla pozostałych gmin w województwie - w przypadku gmin sąsiadujących z miastem będącym siedzibą wojewody lub sejmiku województwa.

(informacje podane za stroną internetową Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju)

 

Co oferuje Eratia?

Sprawdzimy, czy spełniasz założenia programu, a także czy nieruchomość, której zakup planujesz, mieści się w wyznaczonych limitach cenowych. Przedstawimy najlepsze oferty banków realizujących program MdM i przeprowadzimy Cię przez proces kredytowy od początku do końca.

 

Ważne! Nsza strona wykorzystuje pliki cookies zgodnie z Polityką prywatności.

Akceptuję, zamknij komunikat »